رادپرداز

MD299 SARINA> محصولات > میز > میزهای مدیریت > MD299 SARINA
میز مدیریت به همراه ال کشودار وکمددارو فایل 3 کشو زیرین طبقه بندی با صفحه 5 سانتی روکش چوب و میز ال و فایل روکش چوب  به همراه پایه های استیل با ریل TOUCH فانتونی  ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی  ایتالیا

میز مدیریتی مدل MD299 SARINA

میز مدیریت به همراه ال کشودار وکمددارو فایل 3 کشو زیرین طبقه بندی با صفحه 5 سانتی روکش چوب و میز ال و فایل روکش چوب به همراه پایه های استیل با ریل TOUCH فانتونی ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی ایتالیا

میز مدیریت به همراه ال کشودار وکمددارو فایل 3 کشو زیرین طبقه بندی با صفحه 5 سانتی روکش چوب و میز ال و فایل روکش چوب  به همراه پایه های استیل با ریل TOUCH فانتونی  ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی  ایتالیا

میز مدیریتی مدل MD299 SARINA

میز مدیریت به همراه ال کشودار وکمددارو فایل 3 کشو زیرین طبقه بندی با صفحه 5 سانتی روکش چوب و میز ال و فایل روکش چوب به همراه پایه های استیل با ریل TOUCH فانتونی ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی ایتالیا

میز کنفرانس 4 نفره با پایه استیل 30*60 صفحه 5 سانتی روکش چوب<br/>کمد کنسول و کشودارو کمددار با روکش چوب  با ریل TOUCH فانتونی  ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی ایتالیا

میز کنفرانس و کمد کنسول مدل MD299 SARINA

میز کنفرانس 4 نفره با پایه استیل 30*60 صفحه 5 سانتی روکش چوب
کمد کنسول و کشودارو کمددار با روکش چوب با ریل TOUCH فانتونی ایتالیاو مگنت درب TOUCH فانتونی ایتالیا

طراحی سایت توسط رادپرداز

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مبلمان اداری چیدمان محفوظ میباشد.